Sraz Tesák IX
10.6 - 12.6. 2016

Tak je to tady

Přátelé, kamarádi...
Po dohodě s jedním ze zakladatelů našeho klubu a to Víťou Volkswagenem, letošní Tesák uděláme na počest
desátých narozenin, které náš klub má. Bylo by pěkné, kdyby se sjelo co nejvíce členů, kteří pamatují jeho začátky,
ale vítáni jsou samozřejmě všichni ti, kteří přispěli a přispívají svou účastí na setkáních, která jsou hnacím motorem
do dalších let fungování našeho klubu.